• Zgłoszenia na kurs
 • Zaloguj się

Kurs pierwszej pomocy

Futurebody wprowadza do swojej oferty szkoleniowej nowy kurs:

Kurs pierwszej pomocy 1-dniowy kurs stacjonarny

Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych
Forma szkolenia: Wykład interaktywny + ćwiczenia praktyczne

Kurs bogaty w treści zarówno merytoryczne jak i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z całą niezbędną tematyką, aby w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zareagować prawidłowo. Wykłady przeplatane elementami praktycznymi wykonywanymi przez wszystkich uczestników szkolenia.

Szkolenie prowadzone wg najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.

Szczegółowy plan szkolenia pn. Kurs pierwszej pomocy

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 • Łańcuch przeżycia.
 • Ocena stanu przytomności.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 • Zadławienia.
 • Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 • Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 • Postępowanie ratownicze przy amputacjach.
 • Urazy kręgosłupa.
 • Postępowanie ratownicze przy oparzeniach.
 • Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 • Omdlenie, napad drgawkowy, ból w klatce piersiowej.
 • Apteczka pierwszej pomocy.